ŽÊ^’ñ‹ŸF n061(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n061(’²®’†) Members of the genus Sarcocaulon are spiny fleshy shrublets with delicate white yellow... Members of the genus Sarcocaulon are spiny, fleshy shrublets with delicate white, yellow,... ( источник - source ) Порядок Гераниевые Geraniales Сем. Гераниевые - Geranium Family Geraniaceae... ( источник - source ) Порядок Гераниевые Geraniales Сем. Гераниевые - Geranium Family Geraniaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n031(’²®’†) (flower) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒoƒ“ƒfƒŠƒeƒBƒAƒG/—³œî ‰È–¼... ŽÊ^’ñ‹ŸF n031(’²®’†) (flower) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒoƒ“ƒfƒŠƒeƒBƒAƒG/—³œî ‰È–¼... Nacházíme zde spoustu zajímavých a krásných rostlin ale tento druh jak na potvoru zase ne! Nacházíme zde spoustu zajímavých a krásných rostlin , ale tento druh jak na potvoru zase ne! ŽÊ^’ñ‹ŸF n008(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒ€ƒ‹ƒ`ƒtƒBƒdƒ€/•—…–€•§/ŒŽŠE ‰È–¼ ƒtƒEƒƒ ƒE‰È... ŽÊ^’ñ‹ŸF n008(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒ€ƒ‹ƒ`ƒtƒBƒdƒ€/•—…–€•§/ŒŽŠE ‰È–¼ ƒtƒEƒƒ ƒE‰È... Author: Author: ŽÊ^’ñ‹ŸF n008(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n008(’²®’†) Ecology Species of Sarcocaulon occur in regions where dry climatic conditions prevail and are found... Ecology Species of Sarcocaulon occur in regions where dry climatic conditions prevail, and are found... Informations complémentaires sur la photo : Cette photographie a été vue 288 fois. Code à copier... Informations complémentaires sur la photo : Cette photographie a été vue 288 fois. Code à copier... ŽÊ^’ñ‹ŸF n013(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒyƒjƒNƒ‰ƒcƒ€ ‰È–¼ ƒtƒEƒƒ ƒE‰È Geraniaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n013(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒyƒjƒNƒ‰ƒcƒ€ ‰È–¼ ƒtƒEƒƒ ƒE‰È Geraniaceae... Jsou tu krásné sarkokaulony a kotyledony.Tato krásná lokalita však asi pro budoucnost zůstane... Jsou tu krásné sarkokaulony, a kotyledony.Tato krásná lokalita však asi pro budoucnost zůstane... Blüte einer Buschmann's Kerze (Sarcocaulon marlothii) Die lila Blüten locken viele Insekten an.... Blüte einer Buschmann's Kerze (Sarcocaulon marlothii) Die lila Blüten locken viele Insekten an.... Purchased from eBay about a year ago. Purchased from eBay about a year ago. Sarcocaulon crassicaule (Geraniaceae) Sarcocaulon crassicaule (Geraniaceae) Family : Geraniaceae Scientific name : Sarcocaulon crassicaule Rehm. 1935 Origin : western South... Family : Geraniaceae Scientific name : Sarcocaulon crassicaule Rehm. 1935 Origin : western South... Sarcocaulon crassicaule (Geraniaceae) Sarcocaulon crassicaule (Geraniaceae) Family : Geraniaceae Scientific name : Sarcocaulon crassicaule Rehm. 1935 Origin : western South... Family : Geraniaceae Scientific name : Sarcocaulon crassicaule Rehm. 1935 Origin : western South... Family : Geraniaceae Scientific name : Sarcocaulon crassicaule Rehm. 1935 Origin : western South... Family : Geraniaceae Scientific name : Sarcocaulon crassicaule Rehm. 1935 Origin : western South... Sarcocaulon Vanderetiae. RETOUR Sarcocaulon Vanderetiae. RETOUR Dimorphic (two forms) leaves characterize the genus with the blades either long or shortly petioled... Dimorphic (two forms) leaves characterize the genus, with the blades either long or shortly petioled... Sarcocaulon vanderiettia June 2 2005 17:45:00 Sarcocaulon vanderiettia June 2, 2005 17:45:00 In a plant show April 4 2008 mid Spring zone 9b Previous Next In a plant show, April 4, 2008, mid Spring, zone 9b Previous Next Description: It is a succulent shrublet that can be up to 30(-50) cm high and wide with short spiny... Description: It is a succulent shrublet that can be up to 30(-50) cm high and wide with short spiny... award winning show plant in los Angeles autumn cactus show 2007 award winning show plant in los Angeles autumn cactus show 2007 サルコカウロン・リギドゥム Sarcocaulon rigidum フウロソウ科 サルコカウロン属 サルコカウロン・リギドゥム Sarcocaulon rigidum フウロソウ科 サルコカウロン属 Untitled Document Sarcocaulon vanderreitii (GerБniaceae) Untitled Document Sarcocaulon vanderreitii (GerБniaceae) Sarcocaulon flavescens Phoca Gallery Home Sarcocaulon flavescens Phoca Gallery Home Une bonne surprise avec le semis de Hoya australis... 3 plantules vendredi soir... Après... Une bonne surprise avec le semis de Hoya australis... 3 plantules vendredi soir... Après... Family : Geraniaceae Scientific name : Sarcocaulon crassicaule Rehm. 1935 Origin : western South... Family : Geraniaceae Scientific name : Sarcocaulon crassicaule Rehm. 1935 Origin : western South...
Nächste »
Erweiterte Suche