Figuur 3a: schematische voorstelling van een MRI-scan bij Pseudotumor cerebri. De hersenen zijn in... Figuur 3a: schematische voorstelling van een MRI-scan bij Pseudotumor cerebri. De hersenen zijn in... Figuur 3a: schematische voorstelling van een MRI-scan bij Pseudotumor cerebri. De hersenen zijn in... Figuur 3a: schematische voorstelling van een MRI-scan bij Pseudotumor cerebri. De hersenen zijn in... Bilateral papilledema in a young woman with Pseudotumor cerebri. Note the small retinal ripples... Bilateral papilledema in a young woman with Pseudotumor cerebri. Note the small retinal ripples,... Figuur 1: Met de oogspiegel kijkt men tegen het netvlies op de achterwand van het oog aan. Links: in... Figuur 1: Met de oogspiegel kijkt men tegen het netvlies op de achterwand van het oog aan. Links: in... Optic disc edema in a patient with Pseudotumor cerebri demonstrates complete obliteration of the cup... Optic disc edema in a patient with Pseudotumor cerebri demonstrates complete obliteration of the cup... Figuur 2: Schematische dwarse doorsnede door het hoofd. Links: de toestand bij Pseudotumor cerebri... Figuur 2: Schematische dwarse doorsnede door het hoofd. Links: de toestand bij Pseudotumor cerebri,... Figuur 1: Met de oogspiegel kijkt men tegen het netvlies op de achterwand van het oog aan. Links: in... Figuur 1: Met de oogspiegel kijkt men tegen het netvlies op de achterwand van het oog aan. Links: in... Diseases Asymmetric septal hypertrophy Pseudotumor cerebri Leukodystrophy pseudometachromatic... Diseases Asymmetric septal hypertrophy Pseudotumor cerebri Leukodystrophy, pseudometachromatic... Figure 8. Lyme disease distribution in the U.S. Map courtesy of the Centers for Disease Control and... Figure 8. Lyme disease distribution in the U.S. Map courtesy of the Centers for Disease Control and... Figure 7. Possible etiologies of Pseudotumor cerebri. Figure 7. Possible etiologies of Pseudotumor cerebri. Шунтирующие операции В настоящее время большинство нейрохирургов предпочитают люмбо–перитонеальное... Шунтирующие операции В настоящее время большинство нейрохирургов предпочитают люмбо–перитонеальное... Symptoms of Pseudotumor cerebri may include nausea. A medical manometer may be used to measure... Symptoms of Pseudotumor cerebri may include nausea. A medical manometer may be used to measure...
Erweiterte Suche