ŽÊ^’ñ‹ŸF n115(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ •—Ï’Œ ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n115(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ •—Ï’Œ ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... Die Aufnahme stammt vom 9. September 2008. Kamm-Baumkaktus Gattung großer Säulenkakteen Standort:... Die Aufnahme stammt vom 9. September 2008. Kamm-Baumkaktus Gattung großer Säulenkakteen Standort:... ŽÊ^’ñ‹ŸF n003(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n003(’²®’†) Foto de Gigante mejicano Pachycereus Pitahaya - http://gecko.gc.maricopa.edu/ Foto de Gigante mejicano, Pachycereus, Pitahaya - http://gecko.gc.maricopa.edu/ Pachycereus spec. Pachycereus spec. Lien permanent Tags : Pachycereus marginatus 1 commentaire Commentaires Z powodu testom wiemy jakie... Lien permanent Tags : Pachycereus marginatus 1 commentaire Commentaires Z powodu testom wiemy jakie... Pachycereus pringlei Photo: Michael Lahanas Cladus: Eukaryota Regnum: Plantae Divisio:... Pachycereus pringlei , Photo: Michael Lahanas Cladus: Eukaryota Regnum: Plantae Divisio:... Parodia Parodia Lien permanent Tags : Pachycereus hollianus 0 commentaire Les commentaires sont fermés. Google... Lien permanent Tags : Pachycereus hollianus 0 commentaire Les commentaires sont fermés. Google... Pachycereus pringlei ( * ) Name Pachycereus pringlei (S.Watson) Britton & Rose References *... Pachycereus pringlei ( * ) Name Pachycereus pringlei (S.Watson) Britton & Rose References *... Recommended Temperature Zone: USDA: 10-12 Frost Tolerance: Although the biggest species will take... Recommended Temperature Zone: USDA: 10-12 Frost Tolerance: Although the biggest species will take... Pachycereus pringlei (Cactaceae). Stacheln. Hohe Auflösung [ Vorhergehende Seite ] [ Index ] [ Icon... Pachycereus pringlei (Cactaceae). Stacheln. Hohe Auflösung [ Vorhergehende Seite ] [ Index ] [ Icon... ... 69 Pachycereus 1.jpg 70 Pachycereus.jpg 71 rocalla y equinocactus.jpg 72 trichocereus.jpg of 72 ... 69 Pachycereus 1.jpg 70 Pachycereus.jpg 71 rocalla y equinocactus.jpg 72 trichocereus.jpg of 72 . . Letzte Bearbeitung: 18. August 2015 Letzte Bearbeitung: 18. August 2015 Blooming Habits: The senita blooms at night at the end of the spring in the 'hairy' part of the... Blooming Habits: The senita blooms at night at the end of the spring in the 'hairy' part of the... Pachycereus marginatus ( * ) Cladus: Eukaryota Regnum: Plantae Divisio: Magnoliophyta Classis:... Pachycereus marginatus ( * ) Cladus: Eukaryota Regnum: Plantae Divisio: Magnoliophyta Classis:... Cardon (Pachycereus pringlei) On sunny mornings groups of buzzards perch vampire-like on the tops... Cardon (Pachycereus pringlei) On sunny mornings, groups of buzzards perch vampire-like on the tops... Idria columnaris Pachycereus pringlei a Yucca valida Idria columnaris, Pachycereus pringlei a Yucca valida Fotografováno v dubnu 2010 (Mexiko Baja California). Fotografováno v dubnu 2010 (Mexiko, Baja California). Use the back key of your browser to come back to the previous display. © 1998-2001 Philippe Faucon... Use the back key of your browser to come back to the previous display. © 1998-2001 Philippe Faucon,... Freilandanlage in der Sukkulentensammlung Freilandanlage in der Sukkulentensammlung Foto de Cardón gigante Sangüesa - http://instruct.uwo.ca/ - http://www.enter.net/~mpk2/ Foto de Cardón gigante, Sangüesa - http://instruct.uwo.ca/ - http://www.enter.net/~mpk2/ Popis: Největší kaktus světa dosahující až 20 m výšky. Kořenový systém je mělký a umožňuje... Popis: Největší kaktus světa, dosahující až 20 m výšky. Kořenový systém je mělký a umožňuje... Pachycereus PECTEN ABORIGINEUM Allgemeines: Unter der Rubrik Pflegehinweis in der Navigation oder... Pachycereus PECTEN ABORIGINEUM Allgemeines: Unter der Rubrik Pflegehinweis in der Navigation, oder... Cardón Elephant Cactus Mexican Giant Cactus (Pachycereus pringlei) Use the back key of your... Cardón, Elephant Cactus, Mexican Giant Cactus (Pachycereus pringlei) Use the back key of your... Blooming Habits: The senita blooms at night at the end of the spring in the 'hairy' part of the... Blooming Habits: The senita blooms at night at the end of the spring in the 'hairy' part of the... Two Cardon (Pachycereus pringlei) Cardons (Pachycereus pringlei) are closely related to Arizona's... Two Cardon (Pachycereus pringlei) Cardons (Pachycereus pringlei) are closely related to Arizona's... Rozšíření: Endemit severozápadního Mexika kde roste ve státech Baja California Baja California Sur... Rozšíření: Endemit severozápadního Mexika, kde roste ve státech Baja California, Baja California Sur... Pachycereus schottii 'Monstrose' Use the back key of your browser to come back to the previous... Pachycereus schottii 'Monstrose' Use the back key of your browser to come back to the previous...
Nächste »
Erweiterte Suche