突破传统的内饰 突破传统的内饰 ( ) Thanks ( ) Thanks Mitsubishi Zinger ra đời với tham vọng cạnh tranh với mẫu MPV đang làm vua ở Việt Nam : Toyota... Mitsubishi Zinger ra đời với tham vọng cạnh tranh với mẫu MPV đang làm vua ở Việt Nam : Toyota... Mitsubishi Zinger 参数 引擎 2.4L直列四缸 16V 变速箱 四速自排附OD檔 悬吊系统 前:双A臂独立悬吊系统+前防倾杆 后:多连杆独立悬吊系统+后防倾杆... Mitsubishi Zinger 参数 引擎 2.4L直列四缸 16V 变速箱 四速自排附OD檔 悬吊系统 前:双A臂独立悬吊系统+前防倾杆 后:多连杆独立悬吊系统+后防倾杆... 不仅仅是富利卡的变形车 三菱全新Zinger 不仅仅是富利卡的变形车 三菱全新Zinger It’s currently being sold in Taiwan China the Philippines Vietnam Costa Rica and Indonesia.... It’s currently being sold in Taiwan, China, the Philippines, Vietnam, Costa Rica and Indonesia.... ( ) Thanks ( ) Thanks Research Mitsubishi Cars at Research Mitsubishi Cars at This is the Mitsubishi Zinger sort of like a replacement for the MPV known as the Mitsubishi Kuda... This is the Mitsubishi Zinger, sort of like a replacement for the MPV known as the Mitsubishi Kuda... Research Mitsubishi Cars at Research Mitsubishi Cars at 点击查看更多三菱ZINGER精彩图片 点击查看更多三菱ZINGER精彩图片 Research Mitsubishi Cars at Research Mitsubishi Cars at Research Mitsubishi Cars at Research Mitsubishi Cars at 在现今跨界风潮(Crossover)发烧之际,三菱Zinger的诞生,满足消费者平日上班,假日购物与出游的用车需求,可说是切合消费者Multi-Function全方位生活需要。最重要的是三菱Zinge... 在现今跨界风潮(Crossover)发烧之际,三菱Zinger的诞生,满足消费者平日上班,假日购物与出游的用车需求,可说是切合消费者Multi-Function全方位生活需要。最重要的是三菱Zinge... 在现今跨界风潮(Crossover)发烧之际,三菱Zinger的诞生,满足消费者平日上班,假日购物与出游的用车需求,可说是切合消费者Multi-Function全方位生活需要。最重要的是三菱Zinge... 在现今跨界风潮(Crossover)发烧之际,三菱Zinger的诞生,满足消费者平日上班,假日购物与出游的用车需求,可说是切合消费者Multi-Function全方位生活需要。最重要的是三菱Zinge... Research Mitsubishi Cars at Research Mitsubishi Cars at Trong Nghiep Anh: Suu tam Viet Bao Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn... Trong Nghiep Anh: Suu tam Viet Bao Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn... 点击查看更多三菱ZINGER精彩图片 ... 点击查看更多三菱ZINGER精彩图片 ... 作者.攝影/超越車訊 定位為商旅車的Mitsubishi Zinger小改款車型,植入2.4升MIVEC引擎,提升動力並有更佳的油耗表現,挑戰Toyota Innova也更有自信。 動力提升... 作者.攝影/超越車訊 定位為商旅車的Mitsubishi Zinger小改款車型,植入2.4升MIVEC引擎,提升動力並有更佳的油耗表現,挑戰Toyota Innova也更有自信。 動力提升... Research Mitsubishi Cars at Research Mitsubishi Cars at 点击查看更多三菱ZINGER精彩图片 点击查看更多三菱ZINGER精彩图片 Research Mitsubishi Cars at Research Mitsubishi Cars at Research Mitsubishi Cars at Research Mitsubishi Cars at (繼續閱讀...) fayqfs 發表在 痞客邦 PIXNET 留言 (0) 人氣( ) 個人分類: 商用車 ▲top Apr 27 Tue 2010 09:58 2008台北車展... (繼續閱讀...) fayqfs 發表在 痞客邦 PIXNET 留言 (0) 人氣( ) 個人分類: 商用車 ▲top Apr 27 Tue 2010 09:58 2008台北車展... 作者.攝影/超越車訊 定位為商旅車的Mitsubishi Zinger小改款車型,植入2.4升MIVEC引擎,提升動力並有更佳的油耗表現,挑戰Toyota Innova也更有自信。 動力提升... 作者.攝影/超越車訊 定位為商旅車的Mitsubishi Zinger小改款車型,植入2.4升MIVEC引擎,提升動力並有更佳的油耗表現,挑戰Toyota Innova也更有自信。 動力提升... Research Mitsubishi Cars at Research Mitsubishi Cars at Research Mitsubishi Cars at Research Mitsubishi Cars at 不仅仅是富利卡的变形车 三菱全新Zinger 不仅仅是富利卡的变形车 三菱全新Zinger Trong Nghiep Anh: Suu tam Viet Bao Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn... Trong Nghiep Anh: Suu tam Viet Bao Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn...
Nächste »
Erweiterte Suche