ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) Leuchtenbergia principis Date: 1997 August 30 The genus Leuchtenbergia with its single species is... Leuchtenbergia principis Date: 1997 August 30 The genus Leuchtenbergia , with its single species, is... Növényteste magánoscsak idős korában sarjad szürkészöld bőrű. Hajtása kifejlődve eléri az 50 cm-t... Növényteste magános,csak idős korában sarjad, szürkészöld bőrű. Hajtása kifejlődve eléri az 50 cm-t... Die Aufnahme entstand am 1. Juni 2015. Prismenkaktus Leuchtenbergia principis Kaktee die durch... Die Aufnahme entstand am 1. Juni 2015. Prismenkaktus, Leuchtenbergia principis Kaktee, die durch... 2004-06-27 2004-06-27 2004-06-27 2004-06-27 croissance : lente. hauteur : 0.2-0.7 m. multiplication : par semis. sol : mélange argileux et... croissance : lente. hauteur : 0.2-0.7 m. multiplication : par semis. sol : mélange argileux et... Leuchtenbergia principis or Agave Cactus is a small strange looking cactus native to Mexico. In fact... Leuchtenbergia principis or Agave Cactus is a small strange looking cactus native to Mexico. In fact... (BG380) copyright © by Marek Snowarski góra /top · fot. /photo · dół /bottom « fotografie 1:1 &mdash... (BG380) copyright © by Marek Snowarski góra /top · fot. /photo · dół /bottom « fotografie 1:1 &mdash... 2004-06-27 2004-06-27 Leuchtenbergia principis/ Imahe by Manuel M. Ramos Leuchtenbergia principis produces showy yellow... Leuchtenbergia principis/ Imahe by Manuel M. Ramos Leuchtenbergia principis produces showy yellow... Show Larger Picture Show Larger Picture ŽÊ^’ñ‹ŸF n105(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ŒõŽR ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n105(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ŒõŽR ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... 2004-06-27 2004-06-27 2004-06-27 2004-06-27 2004-06-27 2004-06-27 Lien permanent 0 commentaire Les commentaires sont fermés. Google Translate Rechercher Albums photos Lien permanent 0 commentaire Les commentaires sont fermés. Google Translate Rechercher Albums photos Leuchtenbergia principis Leuchtenbergia principis 2004-06-27 2004-06-27 Порядок Гвоздичные Caryophyllales Сем. Кактусовые - Cactus Family Cactaceae Албания - Albania ( 1973... Порядок Гвоздичные Caryophyllales Сем. Кактусовые - Cactus Family Cactaceae Албания - Albania ( 1973... Two months after flowering the fruit was well developed with pollination most likely by a second... Two months after flowering the fruit was well developed, with pollination most likely by a second... Leuchtenbergia principis HOOK. Cactaceae © Friedrich A. Lohmueller 2002 http://www.f-lohmueller.de Leuchtenbergia principis HOOK. Cactaceae © Friedrich A. Lohmueller, 2002 http://www.f-lohmueller.de Lobivia Lobivia ŽÊ^’ñ‹ŸF n012(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n012(’²®’†) Závěr : Jednalo se o krásnou výstavu nadregionálního významu na níž mě zaujala především téměř... Závěr : Jednalo se o krásnou výstavu nadregionálního významu, na níž mě zaujala především téměř... Use the back key of your browser to come back to the previous display. © 1998-2001 Philippe Faucon... Use the back key of your browser to come back to the previous display. © 1998-2001 Philippe Faucon,... Author: Author: Steckbrief Steckbrief Note: Leuchtenbergia is a monotypic genus (having only a single species). However despite its very... Note: Leuchtenbergia is a monotypic genus (having only a single species). However, despite its very... Steckbrief Steckbrief
Nächste »
Erweiterte Suche