ชื่อสามัญ : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : Doryopteris ludens เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดิน... ชื่อสามัญ : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : Doryopteris ludens เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดิน... Hand Fern growing under an underhang on a north wall. Zone 9 Previous Next Hand Fern growing under an underhang on a north wall. Zone 9 Previous Next Doryopteris indet. Status: Native Island: Santa Cruz Location: Gemelos Year: 2004 Doryopteris indet. Status: Native Island: Santa Cruz Location: Gemelos Year: 2004 ชื่อสามัญ : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : Doryopteris ludens sp. เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดิน... ชื่อสามัญ : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : Doryopteris ludens sp. เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดิน... Poreklo: Pacifik (otočje Havaji) - fotografirana v zasebni zbirki Poreklo: Pacifik (otočje Havaji) - fotografirana v zasebni zbirki Doryopteris ludens - Dischidia sp. Burma - Doryopteris ludens - Dischidia sp. Burma - Create Date : 28 พฤศจิกายน 2549 Create Date : 28 พฤศจิกายน 2549 Fern (Doryopteris sp.) Buenos Aires province Argentina. Fern (Doryopteris sp.), Buenos Aires province, Argentina. Create Date : 28 พฤศจิกายน 2549 Create Date : 28 พฤศจิกายน 2549 Best Flowering Plant by Philip ILoo (Dendrobium ambile) Best Flowering Plant by Philip ILoo (Dendrobium ambile) Best Florida Native by Duane and Rebecca Tannenbaum (Campyloneurum phyllitidis) Best Florida Native by Duane and Rebecca Tannenbaum (Campyloneurum phyllitidis) Dischidia sp. Burma - Dischidia sp. Burma - Diplazium sp. - Doryopteris ludens - Dischidia sp. Burma - Diplazium sp. - Doryopteris ludens - Dischidia sp. Burma - Best Fern by Sherrie Macchia (Doryopteris ludens) Best Fern by Sherrie Macchia (Doryopteris ludens) Dracaena goldiana - Draceana thalioides - Drynaria quercifolia - Dracaena goldiana - Draceana thalioides - Drynaria quercifolia -
Erweiterte Suche